Harinera La Meta

Subproductes


SÈMOLES · MALTS · SEGÓ I GERMEN

trigo
Elaborem segó de diferent granulometria, germen i sèmoles de diversa qualitat, en què posem el nostre màxim interès a garantir la seguretat alimentària mitjançant un sistema de cribratges, imants i detectors de metalls. Per millorar el color, l’aroma i el sabor del pa disposem de diferents tipus de farines d’ordis torrats obtinguts mitjançant una selecció estricta de les millors varietats i a través d’un procés de torrada perfectament controlada.

Sèmoles

Sèmola de blat de moro intermèdia

Presentació de l'envàs
25 Kg

Sèmola grossa de blat dur

Presentació de l'envàs
25 Kg

Sèmola de blat tou

Presentació de l'envàs
25 Kg

Malts

Farines d’ordi torrades.

Fort

Presentació de l'envàs
5 Kg

Intermedi

Presentació de l'envàs
5 Kg

Suau

Presentació de l'envàs
5 Kg

Segó i germen de blat

Segó gruixut

MÍN. MÀX.
Humitat 14
Fibra alimentària 38
Proteïnes 13,5 16
Cendres 6
Presentació de l'envàs
15 Kg

Segó fi

MÍN. MÀX.
Humitat 14
Fibra alimentària 38
Proteïnes 13,5 16
Cendres 6
Presentació de l'envàs
25 Kg

Segó mitjà

MÍN. MÀX.
Humitat 14
Fibra alimentària 38
Proteïnes 13,5 16
Cendres 6
Presentació de l'envàs
20 Kg

Germen de blat*

MÍN. MÀX.
Humitat 15
Fibra alimentària 8 12
Proteïnes 18 25
Cendres 4,5
Presentació de l'envàs
25 Kg
*No estabilitzat